ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΩΡΩΝ !

Απάντηση
dimiou13
Silver Member
Silver Member
5 6
Δημοσιεύσεις: 70
Εγγραφή: 06 Οκτ 2011, 22:07
Νομός κατοικίας: Ν. Δράμας
Δήμος - Κοινότητα: Διρφύων Εύβοιας
Φύλο: Άντρας
Παπούτσι: 44
Μπλούζα: XXL
Επικοινωνία:

Re: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΩΡΩΝ !

Δημοσίευση από dimiou13 » 12 Ιούλ 2013, 16:23

Καλησπερα,

έψαξα για το πρόγραμμα και είδα και εγώ για αυτό. καταρχήν πρόκειται για έρευνα, είναι εταιρεία ερευνών. έκανα μερικές ερωτήσεις και ορίστε το τι μου απάντησαν. οι ερωτήσεις είναι στα αγγλικά και βαριέμαι να εξηγώ αυτή τη στιγμή :D , οπότε αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, ας ρωτήσει και θα του απαντήσω:

First of all, you mention that you will start to send mails to the participants. You also say that they will be monitored. How exactly will they be monitored?

After a small „warm-up“ phase all our participants receive one big envelope from us every week, containing all materials they need to fulfill their role within our survey.
Some participants send letters to other participants. Their envelopes contain those letters. Some participants receive those letters. Their envelopes contain “return envelopes”, used to send the received letters back to us. Also the envelopes contain “receipt stickers” used to mark the receipt date on the received envelope.
Some participants do both – their envelopes contain all materials.
Every envelope also contains a newsletter and an information sheet with all letters that the participants are supposed to send and/or receive.
We ask our participants to confirm every sent or received letter online on http://www.ipsos-unex.de. Those data entries are constantly monitored. Also some letters contain small transponders which emit signals in big postal sorting centers, which are monitored.
Finally when the received letters arrive here at Ipsos, our archiving department checks letters for correctness.

What is more, I am a bit confused about the contents of the mails. What exactly do they contain? Advertisements, questionairs or something else?

This survey consists of „test letters”. They look like normal letters and contain a letter document, sometimes a transponder (see above) and sometimes some blank sheets of paper.

Also, what will be your benefit if you send completely free the mails, tell the participants to send their mails free because they are already paid from you and send the participants appliances for free?

We conduct this survey on behalf of IPC – some kind of an “umbrella association” for national postal corporations – e.g. Royal Mail in United Kingdom, Hellenic Post in Greece, LaPoste in France, Posta Romana in Romania and so on and so on.
Those national companies order IPC to perform this survey. And we are one subcontractor of IPC who provides participants, test letter production and archiving, as well as the data that our participants generate. You will also find a letter of reference on http://www.ipsos-unex.de in which the survey is explained.

Last, but not least, in the website, in which I read about your programm, the writer wrote it would be good to send his details to you, so that you can know from whom was someone informed about you. So, my last question is: Will someone who informs others about you will have something like bonus?

Yes. If you tell us that one of our participants informed you about our survey and you want to join, we register it. If you fit into our regional targets, like our survey and participate for some time, our participant will receive a certain amount of “points”, which is the currency used here. Those points can be exchanged against physical incentives or (soon) gift vouchers that you can use in various stores inside your country or at internet stores.
Μετάφραση (από την διαχειριστική ομάδα) έγραψε:Πρώτα απ 'όλα, αναφέρετε ότι θα αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα στους συμμετέχοντες. Αναφέρετε επίσης ότι θα πρέπει να παρακολουθούνται. Πώς ακριβώς θα παρακολουθούνται;

Μετά από μια μικρή φάση «προθέρμανσης», όλοι οι συμμετέχοντες μας λαμβάνουν ένα μεγάλο φάκελο από εμάς κάθε εβδομάδα, που περιέχει όλα τα υλικά που χρειάζονται για να εκπληρώσουν το ρόλο τους στο πλαίσιο της έρευνας μας.
Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στέλνουν επιστολές στους άλλους συμμετέχοντες. Οι φάκελοί τους περιέχουν αυτά τα γράμματα. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες λαμβάνουν τις επιστολές αυτές. Οι φάκελοι περιέχουν τους "φακέλους επιστροφής», που χρησιμοποιούνται για την αποστολή των επιστολών που έλαβαν πίσω σε εμάς. Επίσης, οι φάκελοι περιέχουν "αυτοκόλλητα παραλαβής" που χρησιμοποιούνται για να σηματοδοτήσουν την ημερομηνία παραλαβής που έλαβαν φάκελο.
Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες κάνουν και τα δύο - οι φάκελοί τους περιέχουν όλα τα υλικά.
Κάθε φάκελος περιέχει επίσης ένα ενημερωτικό δελτίο και το δελτίο με όλα τα γράμματα που οι συμμετέχοντες υποτίθεται ότι πρέπει να στείλουν ή / και να λάβουν.
Ζητούμε από τους συμμετέχοντες να επιβεβαιώσουν κάθε αποστολή ή λήψη γράμματος σε απευθείας σύνδεση στο http://www.ipsos-unex.de. Αυτές οι καταχωρήσεις δεδομένων παρακολουθούνται συνεχώς. Επίσης, κάποιες επιστολές περιέχουν μικρούς αναμεταδότες που εκπέμπουν σήματα σε μεγάλα ταχυδρομικά κέντρα διαλογής, που παρακολουθούνται.
Τέλος, όταν οι ληφθείσες επιστολές φθάνουν εδώ στο Ipsos, το τμήμα αρχειοθέτησης μας ελέγχει τα γράμματα για την ορθότητα τους.

Τι είναι ακριβώς, έχω λίγο μπερδευτεί σχετικά με το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Τι ακριβώς περιλαμβάνει; Διαφημίσεις, ερωτηματολόγια ή κάτι άλλο;

Η έρευνα αποτελείται από "δοκιμαστικά γράμματα". Μοιάζουν με κανονικές επιστολές και περιέχουν ένα έγγραφο επιστολής, μερικές φορές έναν αναμεταδότη (βλέπε παραπάνω) και μερικές φορές κάποια κενά φύλλα χαρτιού.

Επίσης, ποιο θα είναι το όφελός σας, αν στέλνετε εντελώς δωρεάν τα email, λέτε στους συμμετέχοντες να στείλουν τα email τους δωρεάν, καθώς έχουν ήδη καταβληθεί από εσάς και αν στέλνετε τις συσκευές στους συμμετέχοντες δωρεάν;

Διεξάγουμε αυτή την έρευνα για λογαριασμό του IPC - ένα είδος μιας "ένωσης ομπρέλα" για τις εθνικές ταχυδρομικές εταιρείες - π.χ. Royal Mail στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στην Ελλάδα, LaPoste στη Γαλλία, Posta Romana στη Ρουμανία και ούτω καθεξής. Αυτές οι εθνικές εταιρίες αναθέτουν στο IPC να εκτελέσει αυτή την έρευνα. Και εμείς είμαστε ένας υπεργολάβος της IPC που παρέχει στους συμμετέχοντες, δοκιμή παραγωγής γραμμάτων και αρχειοθέτηση των δεδομένων που δημιουργούν οι συμμετέχοντες μας. Θα βρείτε επίσης μια επιστολή αναφοράς στο http://www.ipsos-unex.de στην οποία η έρευνα εξηγείται.

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, στην ιστοσελίδα του, στην οποία διάβασα για το πρόγραμμά σας, ο συγγραφέας έγραψε ότι θα ήταν καλό να σας στείλω τα στοιχεία του, ώστε να μπορείτε να ξέρετε από ποιον ενημερώθηκα για εσάς. Έτσι, η τελευταία μου ερώτηση είναι: Θα μπορούσε κάποιος ο οποίος ενημερώνει σχετικά τους άλλους να έχει κάτι σαν bonus;

Ναι. Αν μας πείτε ότι ένας από τους συμμετέχοντες μας, σας ενημέρωσε για την έρευνα μας και θέλετε να συμμετάσχετε, το καταγράφουμε. Αν ανήκετε στους τοπικούς στόχους μας, σας αρέσει η έρευνα μας και συμμετάσχετε για κάποιο χρονικό διάστημα, ο συμμετέχων θα λάβει ένα ορισμένο ποσό "πόντων", που είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται εδώ. Οι πόντοι αυτοί μπορούν να ανταλλάσσονται έναντι φυσικών κινήτρων ή (σύντομα) δωροεπιταγών που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε διάφορα καταστήματα στο εσωτερικό της χώρας σας ή στα καταστήματα internet.
οπότε με λίγα λόγια ΔΕΝ είναι πυραμίδα, ΔΕΝ έχει διαφημήσεις, ΑΛΛΑ αυτός που το αναφέρει στους άλλους και αυτοί που εγράφονται λένε αυτός μου είπε για εδώ, λέει ότι ο άνθρωπος που το διαφημίζει παίρνει συγκεκριμένο ποσό πόντων,σαν μπόνους. επιπλέον οι συσκευές είναι καλής μάρκας. οπότε γιατί όχι, εγώ λέω να δοκιμάσω. αυτά από εμένα και εντάξει ας μην φάμε τον άνθρωπο που μας το είπε κατευθείαν. νομίζω ότι και που το είπε, έιναι καλό. επίσης το xariseto.gr ώς ιστοσελίδα θα ήταν καλό να το διαφημίσει λόγω της επιρροής σε άλλες σελίδες. άλλωστε και οι ίδιοι ζητούνε να διαφημιστέι.

βαγγέλης
Έστειλα και περιμένω ευχαριστώ:
-
Περιμένω να μου αποστείλουν φάκελο:
-
Έστειλα και περιμένω να μου στείλουν και αυτοί πίσω το φάκελο με αυτό που θα μου χαρίσουν:
-


Πιέστε εδώ για να δείτε όλες τες αγγελίες μου.


Άβαταρ μέλους
ionas@
VIP Member
VIP Member
Δημοσιεύσεις: 1784
Εγγραφή: 09 Δεκ 2010, 17:48
Νομός κατοικίας: Ν. Λάρισας
Δήμος - Κοινότητα: Λάρισας
Φύλο: Γυναίκα
Παπούτσι: 39
Επικοινωνία:

Re: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΩΡΩΝ !

Δημοσίευση από ionas@ » 12 Ιούλ 2013, 16:36

ενδιαφέρομαι και γω
αλλά φέυγω για διακοπές αυριο

Άβαταρ μέλους
polvar
Συντονιστής
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 31299
Εγγραφή: 22 Δεκ 2009, 12:30
Νομός κατοικίας: Ν. Θεσσαλονίκης
Δήμος - Κοινότητα: Θεσσαλονίκης
Φύλο: Άντρας
Τοποθεσία: Τούμπα
Επικοινωνία:

Re: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΩΡΩΝ !

Δημοσίευση από polvar » 12 Ιούλ 2013, 17:27

Είναι με λίγα λόγια ανεξάρτητη εταιρία που δουλεύει για την καταμέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών των εντολοδόχων της που είναι εθνικά ταχυδρομεία.
Προφανώς την ενδιαφέρει να μετρήσει την αξιοπιστία (αν χάνονται γράμματα) και τις ταχύτητες αποστολής και παραλαβής γραμμάτων μεταξύ περιοχών γι αυτό και επιλέγει άτομα από διάφορες περιοχές και χώρες.

Δεν φαίνεται λοιπόν τίποτα το μεμπτό, ευχαριστούμε το μέλος που προχώρησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις και μας διαφώτισε, αυτό όμως έπρεπε να συνοδεύει την αρχική ανάρτηση για να μην εγείρονται υπόνοιες, επομένως καλώς έγινε η "φασαρία"

dimiou13
Silver Member
Silver Member
5 6
Δημοσιεύσεις: 70
Εγγραφή: 06 Οκτ 2011, 22:07
Νομός κατοικίας: Ν. Δράμας
Δήμος - Κοινότητα: Διρφύων Εύβοιας
Φύλο: Άντρας
Παπούτσι: 44
Μπλούζα: XXL
Επικοινωνία:

Re: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΩΡΩΝ !

Δημοσίευση από dimiou13 » 13 Ιούλ 2013, 10:56

Ελπίζω να προωθηθεί και να διαφημιστεί. ευχαριστώ.
Έστειλα και περιμένω ευχαριστώ:
-
Περιμένω να μου αποστείλουν φάκελο:
-
Έστειλα και περιμένω να μου στείλουν και αυτοί πίσω το φάκελο με αυτό που θα μου χαρίσουν:
-


Πιέστε εδώ για να δείτε όλες τες αγγελίες μου.

Άβαταρ μέλους
jbrookham
Diamond Member
Diamond Member
71 76
Δημοσιεύσεις: 634
Εγγραφή: 10 Ιούλ 2011, 12:32
Νομός κατοικίας: Ν. Θεσσαλονίκης
Δήμος - Κοινότητα: Πυλαίας Θεσσαλονίκης
Φύλο: Άντρας
Παπούτσι: 45
Μπλούζα: L
Τραπ. λογ/σμός: Εθνική
Τοποθεσία: Πυλαία-Χορτιάτης Θεσσαλονίκης
Επικοινωνία:

Re: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΩΡΩΝ !

Δημοσίευση από jbrookham » 17 Ιούλ 2013, 16:26

dimiou13 έγραψε:Ελπίζω να προωθηθεί και να διαφημιστεί. ευχαριστώ.
Φίλε μου σε ευχαριστώ για τη βοήθεια και τις διευκρινίσεις σου. Ούτε εγώ που το χρησιμοποιώ μήνες δεν θα το εξηγούσα τόσο καλά ...

Άβαταρ μέλους
jbrookham
Diamond Member
Diamond Member
71 76
Δημοσιεύσεις: 634
Εγγραφή: 10 Ιούλ 2011, 12:32
Νομός κατοικίας: Ν. Θεσσαλονίκης
Δήμος - Κοινότητα: Πυλαίας Θεσσαλονίκης
Φύλο: Άντρας
Παπούτσι: 45
Μπλούζα: L
Τραπ. λογ/σμός: Εθνική
Τοποθεσία: Πυλαία-Χορτιάτης Θεσσαλονίκης
Επικοινωνία:

Re: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΩΡΩΝ !

Δημοσίευση από jbrookham » 16 Αύγ 2013, 21:33

Για όποιον ενδιαφέρεται, στις ανταμοιβές για όποιον γραφτεί περιλαμβάνονται πλέον και δωροεπιταγές στα ΙΚΕΑ, Media Markt και Amazon.com .

http://www.ipsos-unex.de/bonus_category.asp

Απάντηση

Επιστροφή στο “Διάφορα θέματα σχετικά με εργασία”